Alle collecties
Facturatie & betaling
Vergoedingsfacturen
Hoe werkt de automatische verrekening van laadkosten?
Hoe werkt de automatische verrekening van laadkosten?

Begrijp door wie, aan wie én hoe laadkosten betaald worden

Stef van der Meer avatar
Geschreven door Stef van der Meer
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het verrekenen van laadkosten is één van onze specialiteiten. Er zijn vaak verschillende partijen betrokken bij een laadsessie: degene die een auto oplaadt (gebruiker), de eigenaar van een laadpaal en eventueel een derde partij voor het betalen van laadkosten. De eigenaar van de laadpaal betaalt de stroom die gebruikt wordt om te laden en wil in sommige situaties deze kosten terugkrijgen van de gebruikers van de laadpaal of van een derde partij (bijv. werkgever).

Als laadpaal eigenaar heb je in jouw E-Flux by Road account toegang tot jouw laadpaal. Bij de prijsinstellingen van jouw laadpaal staat een tarief ingesteld. Het totale bedrag van een laadsessie bij jouw laadpaal wordt op basis van dit tarief en de hoeveelheid geladen kWh berekend. Bijvoorbeeld: als er als tarief 30 cent per kWh staat ingesteld wordt het bedrag van een laadsessie waarbij 10 kWh geladen wordt berekend door 0,30 x 10 = 3 euro.

Er zijn verschillende situaties rondom verrekening mogelijk. Hieronder bespreken we de meest voorkomende situaties.

Verrekening met eigen bedrijf of werkgever

Als je zakelijk een elektrische auto rijdt en een eigen laadpaal bij je huis hebt kun je verrekenen met je werkgever. Je werkgever kan bij E-Flux by Road een account aanmaken en jou vervolgens als werknemer uitnodigen. Zo kun je jouw persoonlijke laadpaal koppelen. Je werkgever kan een tarief instellen dat vergoed wordt. Vervolgens worden er elke maand twee facturen opgesteld over de voorgaande maand: een factuur aan je werkgever om de gemaakte laadkosten aan ons te betalen én een 'self-billing invoice' voor de gemaakte laadkosten die wij aan jou uitkeren. Deze laatste factuur kun je terugvinden in je eigen account op het E-Flux by Road platform.

Verrekening met bezoekers

Wordt jouw laadpaal publiek gebruikt door anderen? Dan zorgen we ervoor dat zij voor de gemaakte laadkosten betalen en jij die kosten uitgekeerd krijgt. Ook in deze situatie zullen wij de gemaakte laadkosten aan jou uitkeren door een 'self-billing invoice' op te stellen voor alle laadsessies in een specifieke maand. Dit bedrag wordt vervolgens op de door jou gekozen rekening gestort. Om deze kosten uit te keren zullen wij de laadsessies van de bezoekers doorsturen naar de laadpas providers van de bezoekers. Zij zullen ervoor zorgen dat de laadsessies betaald worden aan E-Flux by Road.

Verrekening met bewoners (VvE)

Worden er laadpalen gebruikt op de parkeerplaats van jouw appartementen complex? Vaak wordt de stroom betaald vanuit de VvE en is het belangrijk dat de gebruikte stroom voor het laden betaald wordt door de gebruikers van de laadpalen en niet door iedereen die bij de VvE aangesloten is. Daarnaast zullen er soms ook gasten komen die gebruik maken van de laadpalen en daarvoor moeten betalen. Om bewoners alleen voor de eigen gebruikte stroom te laten betalen stellen wij elke maand twee soorten facturen op: een factuur aan de bewoners die een laadpaal gebruiken om de laadkosten te betalen aan E-Flux by Road én een 'self-billing invoice' om de laadkosten uit te keren aan de VvE.

De self-billing invoice wordt rond de eerste van een nieuwe maand opgemaakt en binnen 30 dagen uitgekeerd. De self-billing invoice van januari wordt dus in het begin van februari opgesteld en vaak in de laatste week van februari uitbetaald.

Was dit een antwoord op uw vraag?